niedziela, 7 lipca 2019

2019.06.23 Odpust w Kościele św. Jana

W niedzielę, 23 czerwca,w przeddzień święta patrona kościoła,śpiewaliśmy w kościele św.Jana podczas uroczystej Mszy Św. odpustowej.W poszczególnych częściach liturgii nabożeństwa wykonaliśmy następujące utwory: 
- Kleszczmy rękoma
- Jezus, najwyższe imię
- Sanctus
- Jezu w Hostii utajony
- Ave verum corpus (Mozart)
- Santa Maria
Proboszcz parafii, ks.Adam Staszczak, podziękował serdecznie panu Dyrygentowi i wszystkim Chórzystom ECHO-ARIOSO za udział i śpiew podczas tego szczególnego święta kościoła.
Po mszy mogliśmy gościć w radosnym parafialnym festynie.



Tekst S.Krzyśków
Fot. M.Zajdel

2019.06.17 Koniec roku śpiewaczego

W naszej chóralnej rodzinie radośnie zakończyliśmy pracowity, ,,śpiewaczy" rok. Z pomocą Dyrektora Domu Kultury Kolejarza,pana Stanisława Bartniczaka przygotowaliśmy sobie okazjonalne spotkanie przed zasłużonymi wakacjami.
Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych, zarówno świeckich jak i religijnych, które miały miejsce w naszym mieście, regionie, w kraju i zagranicą.Stargardzki Chór ,,Echo-Arioso" im.Stanisława Moniuszki działający przy Domu Kultury Kolejarza brał udział w kilkudziesięciu wystąpieniach koncertowych, prezentując bogaty repertuar pieśni patriotycznych,ludowych,biesiadnych i utworów sakralnych (kolęd i pieśni pasyjnych). Uczestniczenie w tylu wydarzeniach artystycznych wymaga od chórzystów wielu poświęceń czasowych,rodzinnych i emocjonalnych,ale pasja śpiewania rekompensuje wszystko.
                  ,,Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury.  
                    Ze swej natury może sprawić,że zabrzmią wewnętrzne harmonie.
                    Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera
                    głęboki wpływ na serca i umysły ludzi "
Nasze rodzinne spotkanie chóralne zakończyło się oczywiście wspólnym śpiewaniem pieśni ludowych i biesiadnych. 
                     ,,Ach, muzyko kochana...!" 

                                                                                    CZEŚĆ PIEŚNI !







Tekst S.Krzyśków
Fot. A.Zajdel

sobota, 6 lipca 2019

2019.06.16 Jubileusz ks.Drynikowskiego w Morzyczynie.

Niedziela,16 czerwca 2019 roku,była szczególnym dniem dla nas-chórzystów ,,Echo-Arioso". Kilka tygodni wcześniej zostaliśmy zaproszeni przez ks.Kazimierza Drynikowskiego,dawnego proboszcza parafii w Kobylance,na uroczystość 75-lecia jego urodzin.Czuliśmy się bardzo wyróżnieni przez Jubilata, z którym pozostajemy w wieloletniej przyjaźni i stałym kontakcie.
We wspomnianą niedzielę (16.06.19r.) w kościele w Morzyczynie wykonaliśmy przed mszą półgodzinny koncert następujących utworów sakralnych:
-Ubi Caritas
-Ave Verum Corpus (Gounod)
-A myśmy się chlubić powinni
-Nie lękaj się
-Modlitwa do Bogarodzicy
-Ave Maria (Murawski)
-Dzwoneczek Maryi
-Zdrowaś Królewno Wyborna
Na zakończenie koncertu wspólnie z zebranymi w kościele mieszkańcami zaśpiewaliśmy "Barkę"
Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św. Jubileuszowej wykonując utwory:
          ,,  Kleszczmy rękoma  " psalm XL VII
          ,,  Jezus - najwyższe imię... ",
          ,, Święty,święty Pan..." ,
          ,, Jezu, w Hostii utajony...",
          ,, Ave verum corpus " (Mozart) ,
          ,, Gdzie miłość wzajemna..." ,
          ,, Santa Maria " ,
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości składali Szanownemu Jubilatowi życzenia,wręczali kwiaty i listy gratulacyjne.Delegacja Chóru ECHO-ARIOSO (Józef Tarnowski,Teresa Malinowska i Stanisława Krzyśków) wręczyła kwiaty i przekazała serdeczne życzenia i gratulacje dla Dostojnego Jubilata-Przyjaciela Chóru - od Dyrygenta, Zarządu Chóru i wszystkich Chórzystów:
           ,, ...z okazji 75 rocznicy urodzin błogosławieństwa Bożego, 100 lat w zdrowiu i radości, satysfakcji z wielu lat posługi kapłańskiej oraz szerokiego grona przyjaciół..."
Chórzyści zaśpiewali Jubilatowi w tym czasie pieśń,,Ad multos annos..."
Ksiądz Kazimierz dodatkowo, zresztą jak zwykle przy naszych spotkaniach,zażyczył sobie, aby Chór ECHO-ARIOSO przedstawił krótki koncert podczas uroczystego obiadu w Kunowie, na który ksiądz zaprosił swoich przyjaciół.     
Wykonaliśmy pieśni:
          ,, Va pensiero "    
          ,, Kum i kuma "
          ,, Kołysanka "
          ,, Oj, nasi jadą "
          ,, Kukułeczka kuka "
          ,, Powiadają, żem jest ładna "
          ,, Powiedział mi "
          ,, Z tej tam strony wody "
Dziękujemy Ci, Księże Kazimierzu, za Twoją przyjaźń, szczery humor i ogromną radość, którą roztaczasz na wszystkich.





Tekst S.Krzyśków
Fot M.Zajdel i J.Krawczyński




2019.06.08 POŚWIĘCENIE FIGURY św.KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ w KOLEGIACIE


Chór ECHO-ARIOSO związany jest ze stargardzkimi kolejarzami w sposób szczególny.Przed laty,gdy zespół powstawał,tworzyli go głównie kolejarze,do dzisiaj naszą siedzibą jest Dom Kultury Kolejarza, w dalszym ciągu kultywujemy tradycje ,,kolejarskiej braci "i uczestniczymy w ich uroczystościach.Dlatego zaśpiewaliśmy w stargardzkiej Kolegiacie z okazji uroczystego poświęcenia figury św.Katarzyny Aleksandryjskiej-patronki wszystkich kolejarzy i odsłonięcia tablicy pamiątkowej z tym związanej.Podczas Mszy Św. wykonaliśmy pieśni:
   - Kleszczmy rękoma
   - Jezus,najwyższe Imię
   - Sanctus
   -Jezu,w Hostii utajony
   -Ave verum corpus (Mozart)
   -Gdzie miłość wzajemna i dobroć
   -Santa Maria
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Zw.Zaw.Kolejarzy Pomorza Zachodniego,przedstawiciele władz samorządowych Stargardu i oczywiście wierna,,kolejarska brać'".






Tekst S.Krzyśków
Fot..M.Zajdel

wtorek, 28 maja 2019

2019.05.25 - IX Stargardzkie Śpiewy Maryjne.

Stargardzki Chór Chór ,,Echo-Arioso" już od wielu lat jest organizatorem i gospodarzem majowych koncertów w ramach Stargardzkich Śpiewów Maryjnych w naszej Kolegiacie.W tym roku, w IX edycji tego artystycznego i ważnego dla mieszkańców miasta wydarzenia,uczestniczyło siedem chórów ze Szczecina i Stargardu,które zaprezentowały wybrane utwory sakralne o tematyce Maryjnej.
Na początku słowa powitania wygłosił ks.kan.dr Janusz Posadzy,proboszcz par.NMP Królowej Świata, przedstawiając jednocześnie wszystkie zespoły i ich dyrygentów. 
W imieniu dyrygenta Jerzego Krawczyńskiego i chórzystów ,,Echo-Arioso " wszystkich obecnych w Kolegiacie przywitała kol.Stanisława Krzyśków, która poprowadziła całą konferansjerkę,wplatając w poszczególne części koncertu strofy poezji o NMP.
         PRZEBIEG CZĘŚCI GŁÓWNEJ KONCERTU
1.,,Bogurodzica " w wykonaniu głosów męskich - dyr.Grzegorz Handke
2.,,Ave Maria"- Fr.Schuberta-wykonanie z tow.organów przez Romana Kota,organistę kośc.Miłosierdzia Bożego ze Stargardu
3.CHÓR ŚW.CECYLII - Stargard - dyr. Maria Pyra
   -Maryjo, Ty zwyciężaj - sł. i muz.Maciej Czeszyk
   -Tobie,Panno, wznawiamy - muz. Paweł Bębenek
4.SZCZECIŃSKIE SŁOWIKI - Szczecin - dyr. Grzegorz Handke
   -Ego sum pastor bonus - muz. Wacław z Szamotuł
   -Ave Maria - muz. Antoni Bruckner
   -Crucem tuam - opr. Paweł Łukaszewski
                  ,, Matko, jak łan pszeniczny,
                    Matko, o sercu jak niebo
                    I oczach jasnych jak słońce.
                                 Królowo Polskiej Ziemi,
                                 Matko Narodu Polskiego,
                                 Ogrzej matczyną miłością,
                                 Serca ludu swojego. "
5.ECHO-ARIOSO -Stargard - dyr. Jerzy Krawczyński
   -Ave Maria - muz. Aleksander Murawski
   -Gdzie miłość wzajemna - opr. Zdzisław Kucaj
   -Zdrowaś Królewno Wyborna - muz. Andrzej Koszewski
6.PAX CHRISTI - Szczecin - dyr. Maria Białkowska-Dublasiewicz
   -Maryjo,ja Twe dziecię - muz. Antoni Chlondowski
   -Wśród tylu dróg - opr.Bartłomiej Pudło
7.KOMBATANT - Szczecin - dyr.Maria Białkowska-Dublasiewicz
   -Modlitwa do Bogarodzicy - pieśń z XII w.
   -Ojcze z niebios - muz. Stanisław Moniuszko
                               Matko, Tyś zawsze ta sama...
                               Tyś z Lourd,Fatimy i Guadalupe,
                               Tyś Czarna Madonna z Montserrat i Jasnej Góry,
                               Tyś Ostrobramska,Tyś Loretańska...
                               Ty jesteś Siewna, Zielna i Różańcowa,
                               Ty polem szumisz,rankiem po rosie chodzisz...
                               Ty jesteś Panna polna,Ty jesteś łąkowa, 
                               Tyś cicha,pokorna i piękna.
                               Gwiazdo Zaranna,Przewodniczko łodzi !
                               Z troską wskazujesz, jak żyć nam trzeba.
8.RAPSODIA - Szczecin - dyr.Tadeusz Buczkowski 
    -Najświętsza Panno -muz.ks.Jan Surzyński
    -Otcze nasz - muz.Mikołaj Kiedrow (ojciec)
    -Ave Maria - muz.Pietro Mascagni
9.LAUDATE DOMINUM - Stargard - dyr. Roman Kot
    -Usłysz Bożej Matki głos - mel.ks.Zbigniew Malinowski, sł.ks.Stanisław Szmidt
    Redemptoris Mater - muz.ks.Kazimierz Dąbrowski, sł.ks.Franciszek Ochała 
Podczas prezentacji muzycznych poszczególnych chórów delegacja chórzystów z ECHO-ARIOSO wręczyła ks.kan.doktorowi Januszowi Posadzemu - proboszczowi Kolegiaty - Dyplom Honorowy Przyjaciela Chóru wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę.
IX Stargardzkie Śpiewy Maryjne zakończono wspólnym wykonaniem dwóch utworów:,,Od jutrzenki Tyś piękniejsza" i ,,Maryjo,Polski ziem Królowo".Dyrygowali pp. Maria Białkowska-Dublasiewicz i Jerzy Krawczyński.
Po koncercie wszyscy dyrygenci i chórzyści zostali zaproszeni do Domu Kultury Kolejarza na słodki poczęstunek.Było to istotne wydarzenie z życia kulturalnego naszego miasta i miłe spotkanie ,,rodziny chóralnej" CZEŚĆ PIEŚNI!    












Tekst - S.Krzyśków
Fot.- R.Marciniak