środa, 13 marca 2019

2019.03.11 Zebranie Sprawozdawcze Chóru Echo-Arioso

11 marca 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Stargardzkiego Chóru ,,Echo-Arioso''im.Stanisława Moniuszki przy Domu Kultury Kolejarza.
Sprawozdanie dotyczyło działalności Zarządu Chóru w okresie od listopada 2017r. do lutego 2019r., która opierała się na założeniach statutowych PZChiO i regulaminach wewnętrznych zespołu.Działalność wynikała również ze ścisłej współpracy z dyrektorem Domu Kultury Kolejarza-panem Stanisławem  Bartniczakiem , z władzami miasta, powiatu i regionu,  ze szczecińskim oddziałem PZChiO z proboszczami parafii Stargardu i okolic oraz z rozgłośnią Twoje Radio Stargard. W ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy Chór,,Echo-Arioso''uczestniczył w wielu festiwalach,konkursach i przeglądach pieśni chóralnej w kraju i za granicą (Europejski Międzynarodowy Festiwal Kultury Kolejarzy FISAIC w Austrii,Międzynarodowy Festiwal Muzyki Pasyjnej i Wojewódzki Przegląd Chórów i Zespołów Kameralnych w Szczecinie). Nasz zespół jest inicjatorem i gospodarzem Stargardzkich Śpiewów Maryjnych i w maju ub.roku zorganizowaliśmy w Kolegiacie koncert pieśni Maryjnych.Chór brał udział w uroczystych wydarzeniach patriotycznych związanych z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski (Koncert Patriotyczny,,Tobie Ojczyzno''z okazji Narodowego Święta Konstytucji w maju i Koncert,,Ku Niepodległości'' z Zespołem LUMEN w listopadzie pod dyr.Zbigniewa Małkowicza w Kolegiacie). Prezentowaliśmy także autorski projekt koncertowy pieśni patriotycznych i niepodległościowych w kościołach: św.Jana w Stargardzie i w Suchaniu.W ramach cyklu ,,COOLturalne Wakacje śpiewaliśmy w miejskim Teatrze Letnim wspólnie z Orkiestrą Kolejową i solistami z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.Tradycją Chóru ,,Echo-Arioso'' są już od dawna koncerty kolęd i pastorałek .W ostatnim okresie śpiewaliśmy je stargardzianom,mieszkańcom Barnimia i Warnic a także kuracjuszom Sanatorium IKAR PLAZA w Kołobrzegu.Ten bogaty dorobek Chóru mógł być zrealizowany dzięki zaangażowaniu,wytrwałości i cierpliwości dyrygenta Jerzego Krawczyńskiego i jego asystentów Piotra i Marka,dzięki systematycznej pracy i obowiązkowości chórzystów,dzięki pomocy i opiece dyrektora DKK Stanisława Bartniczaka oraz życzliwym nam władzom miasta, proboszczom parafii, instytucjom i sponsorom.DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM! Obiecujemy dbać o wizerunek Stargardzkiego Chóru,,Echo-Arioso'', podnosić poziom artystyczny zespołu i godnie reprezentować nasze miasto,nasz region i kraj.


Tekst - S. Krzyśków
Fot.- R. Marciniak

piątek, 8 marca 2019

2019.03.08 Dzień Kobiet - Święto naszych Pań!

To dla naszych koleżanek- ,,Sopranów" i ,,Altów"- była niespodzianka!W przeddzień Święta Kobiet,podczas roboczej próby Chóru, panowie-chórzyści miło nas zaskoczyli.W czasie przerwy dyrygent w imieniu własnym i dyrektora Domu Kultury Kolejarza złożył życzenia wszystkim paniom,a prezesi Chóru wręczyli swoim koleżankom-chórzystkom czekoladę.Niezwykle miłe były już wcześniejsze życzenia w gablocie chóralnej.Taki drobiazg, a cieszy.


Tekst - S. Krzyśków
Fot. - M. Zajdel

wtorek, 5 marca 2019

2019.03.02 Wojewódzki Przegląd Chórów i Zespołów Kameralnych - SZCZECIN

02 marca 2019r.w ramach Artystycznego Ruchu Amatorskiego odbył się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Wojewódzki Przegląd Chórów i Zespołów Kameralnych.Organizatorami tego wydarzenia są Zamek Książąt Pomorskich oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr.W tym roku w konkursie wzięło udział aż 24 zespoły.Były zespoły wokalne,wokalno-instrumentalne,chóry dziecięce,młodzieżowe i dorosłych skupione w różnych kategoriach.Nasz Stargardzki Chór,,Echo-Arioso" po raz pierwszy uczestniczył w przeglądzie w kategorii chóry mieszane dorosłych.Uczestnicy przedstawiali muzykę symfoniczną,kameralną,chóralną i ludową w opracowaniach koncertowych.Wystąpiły prawie wszystkie chóry ze Szczecina a także Białogardu,Nowogardu,Złocieńca,Polic,Stargardu,Wolina,Cewlina.W jury zasiedli cenieni eksperci muzyki:dr hab.Monika Mielko-Remiszewska z Lublina,prof.dr hab.Anna Domańska z Łodzi oraz mgr Krystyna Stańczak-Pałyga wiceprezes Zarz.Główn.PZChiO z Warszawy.Stargardzki Chór,,Echo-Arioso"wykonał w przesłuchaniach konkursowych dwa utwory:,,Ubi Caritas"-muz.Ola Gjeilo i ,,Ave verum corpus"-muz.Charles Gounod.W swojej kategorii konkursowej zdobyliśmy DYPLOM BRĄZOWY.Wytrwale na to pracowaliśmy,chociaż nerwy i trema zrobiły swoje.


Tekst - S. Krzyśków
Fot. - M. Zajdel


  poniedziałek, 4 marca 2019

2019.03.01 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Już po raz czwarty obchodzone było w całej Polsce narodowe święto-Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.W związku z tym w Stargardzie odbyły się różne uroczystości i akcje pamięci.Chór ,,Echo-Arioso''uczestniczył śpiewem w celebrze patriotycznej Mszy Św.w Kościele św.Jana.Na początku,podczas uroczystej procesji i wprowadzania pocztów sztandarowych,śpiewaliśmy pieśń,,Maryjo,Polski ziem Królowo".W kolejnych częściach mszy wykonaliśmy utwory:Miserere,Sanctus,Jezu,w Hostii utajony.Po skończonej celebrze,obecni w świątyni przedstawiciele władz samorządowych i różnych instytucji składali kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy niezłomnych.W tym momencie pięknie brzmiały pieśni:,,Modlitwa do Bogarodzicy" i ,,O,ziemio ojców" w wykonaniu Chóru ,,Echo-Arioso".

środa, 6 lutego 2019

2019.02.02 Msza w Kolegiacie - poświęcenie sztandaru Związku Zawodowego Kolejarzy Pomorza Zachodniego

02 lutego Chór " Echo-Arioso" uczestniczył we Mszy Św., podczas której został uroczyście wręczony i
poświęcony sztandar Związku Zawodowego  Kolejarzy Pomorza Zachodniego. 
Stargardzka Kolegiata gościła "kolejarską brać" z całego regionu Pomorza, przedstawicieli Zarządu  Głównego ZZK,
związkowców z Gdańska i Poznania. 
W uroczystościach uczestniczyły władze naszego miasta i powiatu.
Miłe słowa podziękowania dla Chóru Echo-Arioso przekazał nam ks. proboszcz Janusz Posadzy. 
Tego dnia zakończyliśmy okres kolędowy 2018/2019

Tekst S. Krzyśków
Fot. J. Krawczyński