wtorek, 24 czerwca 20142014.05.25 "SANTO" Koncert Papieski-Hołd 

          dla świętego Papieża-Jana Pawła II

25.05.2014 roku o godz. 18 w kolegiacie Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie odbył się koncert "Santo"pod patronatem powiatu stargardzkiego. Na program koncertu składa się kilkanaście utworów muzycznych które są poprzedzane tekstami narracji mówiącymi o największych dokonaniach papieża-Polaka jak również przypominającymi Jego słowa, które kierował do nas wszystkich.
Koncert "Santo" wykonali: gość specjalny Zespół Muzyki Sakralnej Lumen Zbigniewa Małkowicza, a także chóry z powiatu stargardzkiego: Echo-Arioso, Belcanto, Cantore Gospel, Cantore Vox, Chór im. Św. Cecylii z Parafii Chrystusa Króla Wszechświata, Laudate Dominum z Parafii Miłosierdzia Bożego, warsztaty wokalne z Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach, Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W.Lutosławskiego oraz Orkiestra Smyczkowa z PSM w Stargardzie. 
Program koncertu: Veni Sancte Spiritus, Sławcie Pana, Pan jest moim pasterzem, Okaż mi Boże miłosierdzie swoje, Zapragnełam miłości, Twoja na zawsze jestem, Jesus Christ you are my life, Kochać tylko Ciebie, Hymn do NMP, Magnificat, Dzięki Ci Boże, Łódż życia, O Miłosierdziu Bożym będę śpiewać, Barka, Pokolenie JP II.Koncert prowadziła dyrygent Dobrochna Martenka.  
                                         Fot. M.Zajddel                                                                                                                                                         
Więcej zdjęć na stronie chóru http//www.echo-arioso.stargard.pl
                        w zakładce Album Foto.                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                          środa, 4 czerwca 2014

2014.05.18 Msza św. na Jasnych Błoniach w Szczecinie z okazji kanonizacji JP II

W niedzielę 18-go maja 2014 roku chór "Echo-Arioso" wziął udział w mszy dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II, celebrowanej przez ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgę na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Razem ze szczecińskimi chórami z PZCHiO zaśpiewaliśmy:
Mszę Polską "Chwalebną"- Stefana Stuligrosza, Gaude Mater Polonia, Laudate Dominum - Ch. Gounoda, Ave Verum Corpus - W.A.Mozarta, Zmartwychwstał Pan, Ciebie Boga wysławiamy, Janie Pawle teraz przyjdź, Jesteś wśród nas Opoko Kościoła i Barkę.
                                                        Fot. M.Zajdel
                                             
                                            Pozostałe zdjęcia znajdują się na stronie chóru:
                                            http//www.echo-arioso.stargard.pl
                                            w zakładce Album Foto.