niedziela, 4 grudnia 2016

2016.11.27 Msza Św w intencji kolejarzy

Tradycją jest nasze uczestniczenie we Mszy Św. dla kolejarzy w Stargardzkiej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata, ubogacając liturgię naszym śpiewem.
W części stałej Mszy śpiewaliśmy:
- Laudate Dominum - Gounoda
- Jezus Najwyższe Imię,
- Sanctus,
- Ave Verum Corpus - Gounoda,
a po zakończeniu, wspólnie z wiernymi, odmówiliśmy krótką modlitwę przed ołtarzem patronki kolejarzy Św. Katarzyny, oraz zaśpiewaliśmy dwie pieśni:
- "Nie lękaj się" oraz  "Dzwoneczek Maryi".

Fot. M.Zajdel

2016.11.26 VI Przegląd Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej

Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność oraz Parafia Prawosławna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła zorganizowały KONCERT pieśni liturgicznej i paraliturgicznej  - pod Honorowym Patronatem Abp. Jeremiasza - Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz Patronatem Prezydenta Miasta Stargardu Pana Sławomira Pajora i Starosty Stargardzkiego Pana Ireneusza Rogowskiego.
W koncercie wystąpiły zaproszone chóry:
1. Echo-Arioso ze Stargardu,
2. Chór  Żeński - Siostry z Monastyru z Gródka na Ukrainie,
3. Chór Męski z Parafii Prawosławnej pw. Św. Jerzego z Białegostoku.
 Artyści z Monastyru i Parafii Prawosławnej śpiewali piękne pieśni cerkiewne.
Pod dyrygenturą Pana Jerzego Krawczyńskiego nasz chór zaśpiewał pieśni;
- "Ecce sacerdos magnus" - opr. Franciszka Olszewskiego op.14,
- "Nie lękaj się|  - z tekstem i muz. Stefana Stuligrosza,
- "Gdy nas ogarnie trwoga" - do muz. Zdzisława Kucaja,
- "Dzwoneczek Maryi"- opr. Stanisława Kwiatkowskiego,
- "Wiara, Nadzieja, Miłość" - śpiew w języku rosyjskim.

Fot. M.Zajdel
piątek, 25 listopada 2016

2016.11.20 "CECYLIADA"

XVI Przegląd Chórów"Cecyliada" w Szczecinie w tym roku odbył się w Bazylice Św. Jana Chrzciciela.
Uczestniczyło osiem chórów szczecińskich i stargardzkich.
Przybyłych gości i wykonawców powitał proboszcz, ks. prałat dr Aleksander Ziejewski. 
Całość uroczystości prowadziła Pani Maria Białkowska-Dublasiewicz.
Pierwszą część programu wykonali wszyscy uczestnicy śpiewając pieśń "Gaude Mater Polonia" - pod dyr. Jerzego Krawczyńskiego - dyrygenta chóru Echo-Arioso
 i "Ave verum corpus" Mozarta - pod dyr. Marii Białkowskiej-Dublasiewicz. 
W drugiej części chóry wystąpiły ze swoim programem w kolejności:
1. "Cantate Deo" z Bazyliki Św. Jana Chrzciciela - dyr. Eliza Nowakowska,
śpiew:
- Alleluja. Psalm 148 - Baragner
- Duszo Chrystusowa - S. Stuligrosz.
2. "Pax Christi" z Sankt. NSPJ w Szczecinie - dyr Maria Białkowska-Dublasiewicz,
śpiew:
- Niebiosa Głoszą - L.V.Beethoven
- Laudate Dominum - Ch. Gounod.
3. "Laudate Dominum" - z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, Stargard - dyr. Danuta Sobocińska,
śpiew:
- Mój Mistrzu - s. Magdalena Nazaretanka,
- O Jezu w Hostii Białej - Zdzisław Pucek,
- Panie Przyjdź -
4."Lutnia"-Archikatedralny Chór - Szczecin - dyr. Elżbieta Niedziałek,
śpiew:
- Kłaniam sie Tobie,
- Maryjo my Twe dzieci.
5."Kombatant"  - dyr. Maria Białkowska-Dublasiewicz,
śpiew:
- Ojcze z niebios - S. Moniuszko,
- Maryjo Polski ziem Królowo - A. Kowalski.
6. "Cantate Deo" z par. NMP Szczecin Dąbie - dyr. Paweł Cichosz,
śpiew:
- Maryjo ja Twoje dziecię - Chlondowski,
- Przyjdź Duchu Św. - Foreman.
7. "Rapsodia" Chór Seniora - Szczecin - dyr. Tadeusz Buczkowski,
śpiew:
- Ave Maria - Mascagni- opr. Salomoński,
- O Sanctissima - opr. Gottfred Harden.
8. "Echo-Arioso" z DKK Stargard - dyr. Jerzy Krawczyński,
śpiew:
- Nie lękaj się - S. Stuligrosz,
- Gdy nas ogarnie trwoga- R. Nowowiejski, Z. Kucaj,
- Ecce sacerdos magnus - Fr. Olszewski.
Na zakończenie pod dyrekcją Marii Białkowskiej-Dublasiewicz wszystkie chóry zaśpiewały pieśń do Św. Cecylii - "Niby Echo spoza świata".
Słowo końcowe wygłosił gospodarz Cecyliady ks.prałat dr A. Ziejewski.Fot. M.Zajdel i R.Marciniak

środa, 16 listopada 2016

2016.11.11 Święto Odzyskania Niepodległości

Tradycyjnie jak co roku ten dzień uczciliśmy udziałem w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, w stargardzkiej kolegiacie. Na mszy zaśpiewaliśmy: Kleszczmy Rękoma, Jezus Najwyższe Imię, Święty Święty, Dzwoneczek Maryi, Laudate Dominum. Na koniec Orkiestra Kolejowa zagrała wiązankę pieśni patriotycznych . Przybyli licznie wierni i przedstawiciele władz samorządowych i społecznych. Po mszy, na Starym Rynku odbył się uroczysty apel oraz defilada kompanii honorowej garnizonu Stargard.

2016.07.01 Zakończenie roku śpiewaczego

I znów minął rok. Rok życia śpiewaczego bogatego w wydarzenia z naszym udziałem z okazji różnych uroczystości. Pan dyrektor Domu Kultury Kolejarza Stanisław Bartniczak zorganizował i sfinansował nam miłą i wesołą  zabawę, przy okazji podsumował cały rok. Szczególnie słowa  uznania za uczestniczenie w Międzynarodowym Festiwalu Chórów  FISAIC w Tallinie. Pan dyrygent Jerzy Krawczyński nie szczędził nam pochwał ale też i słów krytyki i motywacji do jeszcze lepszego wysiłku.
Kolega i jednocześnie v-ce prezes chóru Mirek Zajdel zorganizował pokaz slajdów i wideo z naszego estońskiego występu. W atmosferze wesołej i koleżeńskiej chórzyści oraz zaproszeni goście  bawili się i śpiewali wesoło przy muzyce. I jak zawsze przy karaoke była okazja wypróbowania swoich wokalnych talentów śpiewaczych. 


Do zobaczenie po WAKACJACH.


Fot. M. Zajdel

2016.06.28 Msza św z okazji bierzmowania w Barzkowiecach

Na zaproszenie proboszcza parafii w Barzkowicach nasz chór uczestniczył we mszy św z okazji przyjęcia sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży. Z posługą sakramentu  przybył ksiądz infułat z diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
W liturgii mszy śpiewaliśmy stałe utwory sakralne. Po uroczystości ks. proboszcz zaprosił nas na obiad do miejscowej świetlicy w gminnym Centrum Kultury i Sportu.Fot. Cz. Wiechciński

2016.11.13 Msza św i koncert pieśni patriotycznych

Dnia 13.11.2016 r o godzinie 12,30 w kościele p.w. Św. Jana w Stargardzie Chór Echo-Arioso śpiewał na Mszy św.. Na zakończenie wykonaliśmy krótki koncert pieśni patriotycznych.Fot. R. Marciniak
2016.06.16-19 FISAIC Tallin

XV Międzynarodowy Festiwal FISAIC zorganizowany został w stolicy Estonii w Tallinie.
To piękne i urokliwe miasto, zwłaszcza starówka z licznymi zabytkami i zaułkami oraz tarasami widokowymi.Tu też mieszczą się centra kultury i nauki, gmachy urzędów państwowych itp. Estonia to kraj w którym odbywają się liczne koncerty pieśni chóralnej. Dodać tu należy, że muzyka chóralna jest narodową pasją Estończyków.  Muszla koncertowa w parku, w stolicy może pomieścić około 25 tysięcy wykonawców jednocześnie, a widownia zgromadzić około 100 tysięcy widzów.
Oprócz gospodarzy i oczywiście naszego chóru Echo-Arioso przybyły chóry z Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Finlandii, Francji, Norwegii i Luxemburga.
Goście festiwalowi zamieszkali w wygodnym hotelu Radisson Park Inn.
Każdy z zespołów wykonał po dwa koncerty. Jeden z programem sakralnym, który odbył się w kościele św. Ducha, oraz drugi z programem świeckim wykonanym w Centrum Kultury Rosyjskiej na pięknej scenie teatralnej pamiętającej czasy ZSRR.
Zespoły prezentowały się pięknie zarówno wizualnie jak i muzycznie, co widać na załączonych fotografiach.
Nasz chór w programie miał do zaśpiewania pięć utworów:
- "Piękniejsza od innych": Lucjana Landowskiego i Jana Urbanowicza,
- "Nieodkryty brzeg" Feliksa Mendehlsona i Elżbiety Zechenter-Spławińskiej,
- "Mazur" tradycyjna pieśń polska Piotra Maszyńskiego,
- "Matulu moja" polska pieśń ludowa Edwarda Burego,
- "Powiedział mi" piosenka ludowa w arranż.Kazimierza Sikorskiego
A w koncercie pieśni sakralnych w kościele św. Ducha zaśpiewaliśmy utwory:
- Ave Maria - muz. Jacob Arcadelt,
- Ave verum corpus - muz. Fr. Ch. Gounoda,
- Dzwoneczek Maryi - Arr. Stanisław Kwiatkowski,
- Jezus najwyższe Imię - muz.Naid Haem,
- Miserere -  muz. Antonio Lotti,
- Modlitwa do Bogarodzicy - muz. Jan Żukowski,
- Zdrowaś Królewno wyborna - muz. Andrzej Koszewski,
- Kleszczmy  rękoma - muz. Mikałaj Gomółka.
Podczas zwiedzania stolicy Estonii pani przewodnik opowiadała nam ciekawe wydarzenia z życia i historii Estonii. Wprawdzie pogoda nie dopisała ( padał deszcz ) ale wszyscy uczestnicy mieli wiele satysfakcji i miłe wrażenia z całego pobytu. Na zakończenie, gościnni gospodarze, przyjęli wszystkich gości pożegnalną kolacją w skansenie wsi estońskiej. Był poczęstunek wybornych dań, napojów i ciast. Była muzyka tańce i śpiewy biesiadne.  cdn...


Fot. M. Zajdel