piątek, 25 listopada 2016

2016.11.20 "CECYLIADA"

XVI Przegląd Chórów"Cecyliada" w Szczecinie w tym roku odbył się w Bazylice Św. Jana Chrzciciela.
Uczestniczyło osiem chórów szczecińskich i stargardzkich.
Przybyłych gości i wykonawców powitał proboszcz, ks. prałat dr Aleksander Ziejewski. 
Całość uroczystości prowadziła Pani Maria Białkowska-Dublasiewicz.
Pierwszą część programu wykonali wszyscy uczestnicy śpiewając pieśń "Gaude Mater Polonia" - pod dyr. Jerzego Krawczyńskiego - dyrygenta chóru Echo-Arioso
 i "Ave verum corpus" Mozarta - pod dyr. Marii Białkowskiej-Dublasiewicz. 
W drugiej części chóry wystąpiły ze swoim programem w kolejności:
1. "Cantate Deo" z Bazyliki Św. Jana Chrzciciela - dyr. Eliza Nowakowska,
śpiew:
- Alleluja. Psalm 148 - Baragner
- Duszo Chrystusowa - S. Stuligrosz.
2. "Pax Christi" z Sankt. NSPJ w Szczecinie - dyr Maria Białkowska-Dublasiewicz,
śpiew:
- Niebiosa Głoszą - L.V.Beethoven
- Laudate Dominum - Ch. Gounod.
3. "Laudate Dominum" - z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, Stargard - dyr. Danuta Sobocińska,
śpiew:
- Mój Mistrzu - s. Magdalena Nazaretanka,
- O Jezu w Hostii Białej - Zdzisław Pucek,
- Panie Przyjdź -
4."Lutnia"-Archikatedralny Chór - Szczecin - dyr. Elżbieta Niedziałek,
śpiew:
- Kłaniam sie Tobie,
- Maryjo my Twe dzieci.
5."Kombatant"  - dyr. Maria Białkowska-Dublasiewicz,
śpiew:
- Ojcze z niebios - S. Moniuszko,
- Maryjo Polski ziem Królowo - A. Kowalski.
6. "Cantate Deo" z par. NMP Szczecin Dąbie - dyr. Paweł Cichosz,
śpiew:
- Maryjo ja Twoje dziecię - Chlondowski,
- Przyjdź Duchu Św. - Foreman.
7. "Rapsodia" Chór Seniora - Szczecin - dyr. Tadeusz Buczkowski,
śpiew:
- Ave Maria - Mascagni- opr. Salomoński,
- O Sanctissima - opr. Gottfred Harden.
8. "Echo-Arioso" z DKK Stargard - dyr. Jerzy Krawczyński,
śpiew:
- Nie lękaj się - S. Stuligrosz,
- Gdy nas ogarnie trwoga- R. Nowowiejski, Z. Kucaj,
- Ecce sacerdos magnus - Fr. Olszewski.
Na zakończenie pod dyrekcją Marii Białkowskiej-Dublasiewicz wszystkie chóry zaśpiewały pieśń do Św. Cecylii - "Niby Echo spoza świata".
Słowo końcowe wygłosił gospodarz Cecyliady ks.prałat dr A. Ziejewski.Fot. M.Zajdel i R.Marciniak

środa, 16 listopada 2016

2016.11.11 Święto Odzyskania Niepodległości

Tradycyjnie jak co roku ten dzień uczciliśmy udziałem w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, w stargardzkiej kolegiacie. Na mszy zaśpiewaliśmy: Kleszczmy Rękoma, Jezus Najwyższe Imię, Święty Święty, Dzwoneczek Maryi, Laudate Dominum. Na koniec Orkiestra Kolejowa zagrała wiązankę pieśni patriotycznych . Przybyli licznie wierni i przedstawiciele władz samorządowych i społecznych. Po mszy, na Starym Rynku odbył się uroczysty apel oraz defilada kompanii honorowej garnizonu Stargard.

2016.07.01 Zakończenie roku śpiewaczego

I znów minął rok. Rok życia śpiewaczego bogatego w wydarzenia z naszym udziałem z okazji różnych uroczystości. Pan dyrektor Domu Kultury Kolejarza Stanisław Bartniczak zorganizował i sfinansował nam miłą i wesołą  zabawę, przy okazji podsumował cały rok. Szczególnie słowa  uznania za uczestniczenie w Międzynarodowym Festiwalu Chórów  FISAIC w Tallinie. Pan dyrygent Jerzy Krawczyński nie szczędził nam pochwał ale też i słów krytyki i motywacji do jeszcze lepszego wysiłku.
Kolega i jednocześnie v-ce prezes chóru Mirek Zajdel zorganizował pokaz slajdów i wideo z naszego estońskiego występu. W atmosferze wesołej i koleżeńskiej chórzyści oraz zaproszeni goście  bawili się i śpiewali wesoło przy muzyce. I jak zawsze przy karaoke była okazja wypróbowania swoich wokalnych talentów śpiewaczych. 


Do zobaczenie po WAKACJACH.


Fot. M. Zajdel

2016.06.28 Msza św z okazji bierzmowania w Barzkowiecach

Na zaproszenie proboszcza parafii w Barzkowicach nasz chór uczestniczył we mszy św z okazji przyjęcia sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży. Z posługą sakramentu  przybył ksiądz infułat z diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
W liturgii mszy śpiewaliśmy stałe utwory sakralne. Po uroczystości ks. proboszcz zaprosił nas na obiad do miejscowej świetlicy w gminnym Centrum Kultury i Sportu.Fot. Cz. Wiechciński

2016.11.13 Msza św i koncert pieśni patriotycznych

Dnia 13.11.2016 r o godzinie 12,30 w kościele p.w. Św. Jana w Stargardzie Chór Echo-Arioso śpiewał na Mszy św.. Na zakończenie wykonaliśmy krótki koncert pieśni patriotycznych.Fot. R. Marciniak
2016.06.16-19 FISAIC Tallin

XV Międzynarodowy Festiwal FISAIC zorganizowany został w stolicy Estonii w Tallinie.
To piękne i urokliwe miasto, zwłaszcza starówka z licznymi zabytkami i zaułkami oraz tarasami widokowymi.Tu też mieszczą się centra kultury i nauki, gmachy urzędów państwowych itp. Estonia to kraj w którym odbywają się liczne koncerty pieśni chóralnej. Dodać tu należy, że muzyka chóralna jest narodową pasją Estończyków.  Muszla koncertowa w parku, w stolicy może pomieścić około 25 tysięcy wykonawców jednocześnie, a widownia zgromadzić około 100 tysięcy widzów.
Oprócz gospodarzy i oczywiście naszego chóru Echo-Arioso przybyły chóry z Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Finlandii, Francji, Norwegii i Luxemburga.
Goście festiwalowi zamieszkali w wygodnym hotelu Radisson Park Inn.
Każdy z zespołów wykonał po dwa koncerty. Jeden z programem sakralnym, który odbył się w kościele św. Ducha, oraz drugi z programem świeckim wykonanym w Centrum Kultury Rosyjskiej na pięknej scenie teatralnej pamiętającej czasy ZSRR.
Zespoły prezentowały się pięknie zarówno wizualnie jak i muzycznie, co widać na załączonych fotografiach.
Nasz chór w programie miał do zaśpiewania pięć utworów:
- "Piękniejsza od innych": Lucjana Landowskiego i Jana Urbanowicza,
- "Nieodkryty brzeg" Feliksa Mendehlsona i Elżbiety Zechenter-Spławińskiej,
- "Mazur" tradycyjna pieśń polska Piotra Maszyńskiego,
- "Matulu moja" polska pieśń ludowa Edwarda Burego,
- "Powiedział mi" piosenka ludowa w arranż.Kazimierza Sikorskiego
A w koncercie pieśni sakralnych w kościele św. Ducha zaśpiewaliśmy utwory:
- Ave Maria - muz. Jacob Arcadelt,
- Ave verum corpus - muz. Fr. Ch. Gounoda,
- Dzwoneczek Maryi - Arr. Stanisław Kwiatkowski,
- Jezus najwyższe Imię - muz.Naid Haem,
- Miserere -  muz. Antonio Lotti,
- Modlitwa do Bogarodzicy - muz. Jan Żukowski,
- Zdrowaś Królewno wyborna - muz. Andrzej Koszewski,
- Kleszczmy  rękoma - muz. Mikałaj Gomółka.
Podczas zwiedzania stolicy Estonii pani przewodnik opowiadała nam ciekawe wydarzenia z życia i historii Estonii. Wprawdzie pogoda nie dopisała ( padał deszcz ) ale wszyscy uczestnicy mieli wiele satysfakcji i miłe wrażenia z całego pobytu. Na zakończenie, gościnni gospodarze, przyjęli wszystkich gości pożegnalną kolacją w skansenie wsi estońskiej. Był poczęstunek wybornych dań, napojów i ciast. Była muzyka tańce i śpiewy biesiadne.  cdn...


Fot. M. Zajdel


2016.05.21. VI Stargardzkie Śpiewania Maryjne

Do tradycji weszły śpiewania pieśni maryjnych w stargardzkiej kolegiacie.  
Podczas VI edycji wystąpiły chóry ze Szczecina, Stargardu i Polic:
Echo-Arioso - Stargard (gospodarz), dyr. Jerzy Krawczyński
Cantate Deo - z parafii pw św. Jana Chrzciciela w Szczecinie,  
dyr. Eliza Nowakowska
Lutnia - z Bazyliki Metropolitarnej w Szczecinie, dyr. Paulina Dubojska
Chór im. Św. Cecylii - z kościoła Chrystusa Króla w Stargardzie,  
dyr. Maria Pyra 
Chóry Pax Christi i Kombatant  - z kościoła pw. Serca Jezusowego w Szczecinie,  
dyr. Maria Białkowska Dublasiewicz
Cantate Deo - z kościoła Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu ,  
dyr. Paweł Cichosz
Rapsodia - Szczecin, dyr. Tadeusz Buczkowski
Laudate Dominum - z kościoła Miłosierdzia Bożego w Stargardzie,  
dyr. Danuta Sobocińska
Policki Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku, - dyr. Marta Pyra.
Koncert rozpoczął się średniowieczną pieśnią - Bogurodzica. Ten utwór zaśpiewali panowie, członkowie przybyłych na koncert chórów. Dyrygowała Pani Maria Białkowska Dublasiewicz. Następnie ksiądz Janusz Posadzy, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Świata, przywitał przybyłe chóry oraz słuchaczy.Wszystkie chóry zaśpiewały "Maryjo, Polski ziem Królowo" dyrygował Paweł Cichosz. 
W programie każdy z chórów miał do zaśpiewania trzy utwory. 
Rozpoczęli organizatorzy, Echo-Arioso, śpiewając:  
"Ave Maria" ( Jaques Arcadelt ) 
"Wszystkie trony niebieskie" ( Józef Surzyński )


   

 Na zakończenie wszystkie chóry, razem, zaśpiewały pieśni :
"Od jutrzenki Ty jesteś piękniejsza" - dyr. Maria Białkowska Dublasiewicz
"Ave Verum Corpus" - pod dyr. Jerzego Krawczyńskiego.
Po koncercie w imieniu zarządu chóru dyrygent Jerzy Krawczynski zaprosił wszystkich uczestników na słodki poczęstunek.Fot.M. Zajdel