niedziela, 4 grudnia 2016

2016.11.27 Msza Św w intencji kolejarzy

Tradycją jest nasze uczestniczenie we Mszy Św. dla kolejarzy w Stargardzkiej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata, ubogacając liturgię naszym śpiewem.
W części stałej Mszy śpiewaliśmy:
- Laudate Dominum - Gounoda
- Jezus Najwyższe Imię,
- Sanctus,
- Ave Verum Corpus - Gounoda,
a po zakończeniu, wspólnie z wiernymi, odmówiliśmy krótką modlitwę przed ołtarzem patronki kolejarzy Św. Katarzyny, oraz zaśpiewaliśmy dwie pieśni:
- "Nie lękaj się" oraz  "Dzwoneczek Maryi".

Fot. M.Zajdel

2016.11.26 VI Przegląd Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej

Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność oraz Parafia Prawosławna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła zorganizowały KONCERT pieśni liturgicznej i paraliturgicznej  - pod Honorowym Patronatem Abp. Jeremiasza - Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz Patronatem Prezydenta Miasta Stargardu Pana Sławomira Pajora i Starosty Stargardzkiego Pana Ireneusza Rogowskiego.
W koncercie wystąpiły zaproszone chóry:
1. Echo-Arioso ze Stargardu,
2. Chór  Żeński - Siostry z Monastyru z Gródka na Ukrainie,
3. Chór Męski z Parafii Prawosławnej pw. Św. Jerzego z Białegostoku.
 Artyści z Monastyru i Parafii Prawosławnej śpiewali piękne pieśni cerkiewne.
Pod dyrygenturą Pana Jerzego Krawczyńskiego nasz chór zaśpiewał pieśni;
- "Ecce sacerdos magnus" - opr. Franciszka Olszewskiego op.14,
- "Nie lękaj się|  - z tekstem i muz. Stefana Stuligrosza,
- "Gdy nas ogarnie trwoga" - do muz. Zdzisława Kucaja,
- "Dzwoneczek Maryi"- opr. Stanisława Kwiatkowskiego,
- "Wiara, Nadzieja, Miłość" - śpiew w języku rosyjskim.

Fot. M.Zajdel