czwartek, 30 listopada 2017

2017.11.25 Msza Święta w stargardzkiej Kolegiacie w intencji kolejarzy

Chór "Echo-Arioso" jest ściśle związany z kolejarską bracią naszego miasta, ponieważ działamy
przy Domu Kultury Kolejarza a wśród chórzystów jest wiele osób związanych z tym zawodem.
Właśnie dlatego co rok uczestniczymy w uroczystościach Dnia Kolejarza. Chór zaśpiewał pieśni w poszczególnych częściach Mszy Świętej oraz podczas modlitwy przy Kaplicy św. Katarzyny
- patronki wszystkich kolejarzy polskich.
Wykonaliśmy następujące utwory:
- Kleszczmy rękoma
- Jezus, najwyższe Imię
- Sanctus
- Ave verum corpus - Mozarta
oraz pieśni Maryjne:
- Dzwoneczek Maryi
- Ave Maria
- Santa Maria
Po uroczystości w kościele chórzyści "Echo-Arioso" zostali zaproszeni przez członków
Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich do przykościelnej salki na słodki poczęstunek.
Tam w radosnej atmosferze zaśpiewaliśmy trzy pieśni ludowe:
- Kukułeczka
- Oj, nasi jadą i estoński kanon Hollarija.
Składamy kolejarzom najserdeczniejsze życzenia.
Fot.R. Marciniak

2017.11.11 Narodowe Święto Niepodległości - Msza Święta w Suchaniu

11 listopada - nasze Narodowe Święto Niepodległości. Właśnie tego dnia, 99 lat temu, serce każdego Polaka biło mocniej i radośniej. Do dzisiaj to święto jest naszym pomnikiem wolności, przy którym zbieramy się co roku i na nowo uczymy patriotyzmu. A jakże dziś okazywać najprościej swój patriotyzm? Może śpiewem przepięknych polskich pieśni, co szły przez Polskę i do dziś echem wracają.
Tego dnia chórzyści "Echo-Arioso" zaśpiewali wspólnie z mieszkańcami Suchania na zaproszenie pani burmistrz - Stanisławy Bodnar.
Najpierw uczestniczyliśmy we Mszy Świętej którą rozpoczeliśmy Mazurkiem Dąbrowskiego.
Potem wykonywaliśmy pieśni podczas trwania celebry:
- Maryjo, Polski ziem Królowo
- Kyrie z IV Mszy Polskiej
- Jezus, najwyższe Imię
- Sanctus
- Jezu w Hostii utajony
- Daj mi Jezusa
- Laudate Dominum
Po Mszy Świętej Chór "Echo-Arioso" zaprezentował krótki koncert patriotyczny. Zabrzmiały pieśni
o naszej Ojczyżnie - o pięknej polskiej przyrodzie, o ukwieconych łąkach i złocistych łanach zbóż,
o szumiących lasach i wyniosłych górach:
- Gaude Mater Polonia
- O, ziemio Ojców
- Piękniejsza od innych
- Przylecieli sokołowie
- Polskie kwiaty
W drugiej części koncertu śpiewaliśmy wspólnie z mieszkańcami "unisono" znane wszystkim popularne pieśni legionowe:
- Bywaj dziewczę zdrowe
- Białe róże
- Przybyli ułani
- O, mój rozmarynie
- Marsz Polonia
- Marsz Pierwszej Brygady
Każdy obecny mieszkaniec Suchania otrzymał teksty pieśni przygotowane przez chór.
Pan dyrygent Jerzy Krawczyński akompaniował na akordeonie, więc pieśni radośnie zabrzmiały w świątyni Suchania.Ten dzień Święta Niepodległości na pewno wszyscy przeżyliśmy bardzo uroczyście. 
Fot. Cz.Wiechciński
 


,

wtorek, 21 listopada 2017

2017.11.11 Narodowe Święto Niepodległości

O godz.11.00 w stargardzkiej Kolegiacie p.w. Królowej Świata odprawiona została Msza Święta
za Ojczyznę w 99 rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
W celebrze, jak co roku, uczestniczył Stargardzki Chór "Echo-Arioso"pod dyrekcją Jerzego Krawczyńskiego.

Wykonaliśmy utwory:

1. Maryjo, Polski ziem Królowo
2. Jezus, najwyższe imię
3. Święty, święty Pan
4. Jezu w Hostii utajony
5. Laudate Dominum

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, wojsko, prezesi i dyrektorzy firm i instytucji, uczniowie stargardzkich szkół i mieszkańcy miasta.
Na zakończenie celebry podczas wyprowadzania sztandarów Chór "Echo-Arioso" zaśpiewał
z towarzyszeniem Orkiestry Kolejowej wiązankę pieśni legionowych:

Marsz Pierwszej Brygady, Wojenko, wojenko, Jak to na wojence ładnie.


Fot.Cz. Wiechciński

2017.11.08 Wieczór Pamięci w Szkole Muzycznej

Na zaproszenie p. Grzegorza Konopczyńskiego - dyrektora Państw. Szkoły Muzycznej w Stargardzie
oraz Sekcji Plastycznej Uniwersytetu Trzeciego  Wieku, Chór "Echo-Arioso"uświetnił śpiewem
Wieczór Pamięci Wioletty Nierody, stargardzkiej plastyczki, w pierwszą rocznicę jej śmierci.
W uroczystości uczestniczył także Zespół Kameralny Szkoły Muzycznej pod dyrekcją p. Włodimira
Iwanciwa oraz zaproszeni goście.

 Chór "Echo-Arioso" wykonał utwory:

1. Ubi caritas - Ola Gjeilo
2. Ave verum corpus - Charles Gounod
3. Miserere - Antonio Lotti
4. Ave verum corpus - Wolfgang Amadeus Mozart

Trzy pierwsze pieśni chórzyści zaśpiewali a'capella, a w ostatnim towarzyszyli nam muzycy
Zespołu Kameralnego. Uczestnicy Wieczoru Pamięci mogli również obejrzeć wystawę obrazów
p.Wioletty Nierody.


Fot. R.Marciniak